Gerda

Gerda

GERDA

het dorp
zonder wind
een verbleekt
biljartlaken
alleen het stokken
van stemmen en
klokken die hun
schorre keel
schrapen
over het vlakke land
waar kappelletjes
in rouw geringd,
als ingekorfde duiven
haar een behouden
vlucht toewuiven.

© Steven Van de Putte

Foto © Ive Steyaert