Ontredderd

ONTREDDERD

In het galmend
ogenblik schilder ik.
Tijd is mijn naamloze titel.
Ik schilder
het schichtig schuim
in een loslippige leegte,
het naaktportret van taal tussen ons.
Ik schilder onze schaduw,
een schoudergedicht
in het kibbelend licht
tussen ontzaglijk en onhebbelijk.
Ik schilder ons
in het onpeilbaar palet
van letters van later.
In deze kamer van water
hoor ik het chloor van vertrek.
“Hoe zal ik je afschilderen in
het nagelaten nu ?”

© Steven Van de Putte

Foto ©