Tot ziens

TOT ZIENS

Hier tussen Leie en Rekkelinge
waar vleugelglas verbrokkelt
tot kalk, zand en soda, een sauna
van herinneringen die smelten
als regen op hete stenen,
klotsen als klanken rond overtollig as,
stuiteren als squashballen
langs verloren muren,
waaien orgelwee├źn
uit balgen van braakland,
zweeft van zwavelpijn,
van zadelleed,
een muziekplaneet
in een schoongeveegde baan rond de stad.